Bã nành

16/05/2017 | 11:12

Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu lớn mặt hàng bã nành sản xuất TĂCN. Kính mời các đơn vị có năng lực hợp tác cung cấp số lượng lớn.

Liên hệ:
Nguyễn Tiến

Công ty TNHH VPT

81 Triều Dương, Móng Cái, Quảng Ninh

Điện thoại: 0987 968 585

Email: nguyenvantien@ymail.com

 

loading...
Gửi bình luận

Gửi Làm lại

 
loading...