Hà Nội giúp Lâm Đồng phát triển chăn nuôi bò thịt công nghệ cao

23/09/2015 | 05:33

(Người Chăn Nuôi) - Theo đại diện UBND TP Hà Nội, Thành phố sẽ phối hợp với tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu xây dựng chính sách để hỗ trợ phù hợp với địa phương. Lâm Đồng có thể áp dụng chính sách cụ thể cho mô hình chăn nuôi bò thịt cao sản như: Hỗ trợ 100% chi phí cho việc phối tinh, chọn giống…

Lâm Đồng có nhiều điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc

Lâm Đồng là địa phương có nhiều điều kiện để phát triển chăn nuôi gia súc để tạo hiệu quả cao trong nông nghiệp, đảm bảo nguồn thịt có giá trị sản phẩm cao và đủ cung cấp cho địa phương và các địa phương khác, trong đó có thị trường rộng lớn là TP Hồ Chí Minh. Ngoài triển khai mô hình, Hà Nội sẽ giúp Lâm Đồng về cán bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, giúp đỡ đào tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Theo UBND TP Hà Nội, hiện Hà Nội đang triển khai Dự án “Ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò BBB trên nền đàn bò thịt lai Sind thành đàn bò F1 hướng thịt trên địa bàn thành phố Hà Nội” và đã đạt được những thành công nhất định. Đến cuối tháng 8, toàn thành phố có có 16.200 con bê lai F1 BBB, trong đó 95% bò giống được cải tạo (Zebu). Giá trị sản lượng do chăn nuôi bê lai F1 BBB đạt 260 - 290 tỷ đồng, giá trị gia tăng của các hộ dân từ chăn nuôi bê lai F1 BBB so nuôi bê lai khác khoảng gần 130 tỷ đồng.

Vân Anh

loading...
Gửi bình luận

Gửi Làm lại

 
loading...