Hòa Bình: Triển khai Đề án “Phát triển chăn nuôi bền vững”

07/07/2017 | 09:25

(Người Chăn Nuôi) - Mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình đã triển khai Đề án “Phát triển chăn nuôi bền vững” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025.

Tỉnh đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng chăn nuôi bình quân 6 - 7%/năm; đến năm 2025 tổng đàn trâu 110.000 con, bò 115.000 con ( 65.000 con của nông hộ, 50.000 con của doanh nghiệp), heo 750.000 con (tăng số lượng, chất lượng lợn bản địa), gia cầm 9 triệu con, dê 60.000 con.

Hòa bình phát triển chăn nuôi

 

Tỉnh sẽ dành ngân sách địa phương 197 tỷ đồng để hỗ trợ bảo tồn và phát triển giống vật nuôi bản địa, xây dựng thương hiệu heo Đà Bắc, gà thả vườn đồi Lạc Sơn, Lạc Thủy, cải tạo nâng tầm vóc giống trâu bò. Đồng thời mở rộng chăn nuôi trang trại công nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, chăn nuôi sẽ trở thành ngành sản xuất chính.

Đến cuối năm 2016, tỉnh có đàn trâu 109.843 con, đàn bò 63.179 con, lợn 629.000 con, dê 33.500 con, tổng đàn gia cầm 5.700.000 con. Trên địa bàn tỉnh hiện có một cơ sở giết mổ heo tại TP Hòa Bình với công suất 200 con/ngày đêm và có 487 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, thủ công, tự phát tại hộ gia đình. Tỉnh chưa có nhà máy chế biến các sản phẩm từ chăn nuôi.

Mai Anh

loading...
Gửi bình luận

Gửi Làm lại

 
loading...

Bình luận mới nhất