Lâm Đồng: 3 khu vực được chăn nuôi và cấm chăn nuôi

26/10/2016 | 03:49

Ấn phẩm đã xuất bản

Theo quy hoạch mới vừa được phê duyệt, từ nay đến năm 2020, ngành nông nghiệp Lâm Đồng khuyến khích phát triển chăn nuôi trên diện tích hơn 121.600 ha, chiếm hơn 12% diện tích tự nhiên, bao gồm các khu vực đất nông nghiệp không quy hoạch cây trồng chủ lực và diện tích cây trồng kém hiệu quả.

Trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư chăn nuôi tập trung trên tổng diện tích gần 8.000 ha, thuộc địa bàn gần 40 xã và vùng ven thị trấn của 9 huyện.
 
Tiếp theo là khu vực gần 768.000 ha diện tích cho phép tồn tại các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, nhưng không cấp phép phát triển trang trại chăn nuôi mới, tọa lạc trên các diện tích đất dân cư không tập trung và đã có quy hoạch khác ngoài nông nghiệp. 
 
Khu vực cấm chăn nuôi với hơn 87.700 ha diện tích đất các khu, cụm công nghiệp, đất đô thị, đất ở dân cư tập trung, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cảnh quan…

Văn Việt

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Gửi bình luận

Gửi Làm lại