Mua giống vịt trời?

01/08/2016 | 04:18

Ấn phẩm đã xuất bản

Tôi muốn phát triển nuôi giống vịt trời, nên mua ở đâu?

Ai biết về địa điểm cung cấp giống chất lượng có thể cho tôi xin thông tin liên hệ được không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Liên hệ: Phan A Lành

Điện thoại: 01658253707

(Thông tin do độc giả cung cấp, Người Chăn nuôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin này)

loading...
Gửi bình luận

Gửi Làm lại

loading...