Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tăng 33,36%

11/05/2017 | 08:44

(Người Chăn Nuôi) - Trong quý I/2017, Việt Nam đã chi gần 900 triệu USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu.

Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là lúa mỳ, ngô, đậu tương, dầu mỡ động thực vật. Argentina vẫn là nước có chỉ số đứng đầu về thị trường cung cấp TĂCN và nguyên liệu cho Việt Nam với kim ngạch 410 triệu USD, chiếm 45,7% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng, tăng 38,1% so với cùng quý năm trước đó. 

 

Đậu tương:

 

Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 3/2017 đạt 46 nghìn tấn với giá trị 21 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu đậu tương 3 tháng đầu năm 2017 đạt 123 nghìn tấn và 56 triệu USD, giảm 61,8% về khối lượng và giảm 57% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

 

Nhap khau thức ăn chăn nuôi

Ngô

 

Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 3/2017 đạt 639 nghìn tấn với giá trị đạt 129 triệu, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu ngô 3 tháng đầu năm 2017 đạt 1,82 triệu tấn và 373 triệu USD, giảm 12,7% về khối lượng và giảm 9,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Argentina và Brazil là hai thị trường nhập khẩu ngô chính trong 2 tháng đầu năm 2017, chiếm lần lượt là 33,1% và 32,7% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này.

 

Lúa mỳ:

 

Ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mỳ trong tháng 3/2017 đạt 347 nghìn tấn với giá trị đạt 69 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu mặt hàng này 3 tháng đầu năm 2017 đạt 943 nghìn tấn và 190 triệu USD, tăng 10,5% về khối lượng nhưng lại giảm 2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Thị trường nhập khẩu lúa mỳ chính trong 2 tháng đầu năm 2017 là Australia, chiếm tới 39,4%.    

biểu đồ thức ăn chăn nuôi

Mai Anh

loading...
Gửi bình luận

Gửi Làm lại

 
loading...