Quảng Nam có 1.400 trang trại chăn nuôi

17/08/2016 | 04:05

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh có gần 1.400 gia trại và 130 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 27 của Bộ NN-PTNT; tăng 33 trang trại so với cùng kỳ năm 2013.

Hình thức liên kết liên doanh trong sản xuất giữa các hộ chăn nuôi với nhau và giữa hộ chăn nuôi với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hình thành và phát triển, bước đầu mang lại kết quả.

images

Hiện nay, có 60/130 trang trại chăn nuôi liên kết sản xuất với doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài và 6 tổ hợp tác chăn nuôi.

UBND tỉnh Quảng Nam có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ trang trại, gia trại được vay các nguồn vốn ưu đãi; khuyến khích người dân phát triển xây dựng mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi với các thành phần kinh tế chuyển đổi hình thức chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, tiến tới chăn nuôi tập trung theo hướng hiện đại phù hợp với quy hoạch, tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Lan Nguyễn

Nguồn: Báo Nông Nghiệp Việt Nam

loading...
Gửi bình luận

Gửi Làm lại

 
loading...

Bình luận mới nhất