::

  • “Ðòn bẩy” cho ngành gia cầm

    “Ðòn bẩy” cho ngành gia cầm

    (Người Chăn Nuôi) - Danh hiệu “Sản phẩm Vàng gia cầm Việt Nam lần thứ I năm 2016” là “đòn bẩy” để các doanh nghiệp uy tín khẳng định tên tuổi, hơn nữa đây còn là ...
  • Tuyên Quang: Hiệu quả cao nhờ nuôi gà ri lai

    Tuyên Quang: Hiệu quả cao nhờ nuôi gà ri lai

    (Người Chăn Nuôi) - Tháng 5/2015, Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang triển khai mô hình chăn nuôi gà ri lai an toàn trên nền đệm lót sinh học tại 20 hộ gia đình ở 3 thôn (Ngòi, Lũng, ...