::

  • Cơ hội để vươn xa

    Cơ hội để vươn xa

    (Người Chăn Nuôi) - Những đơn vị tham gia Danh hiệu “Sản phẩm Vàng gia cầm Việt Nam” lần I năm 2016 đều khẳng định, Danh hiệu là cơ hội để đưa sản phẩm tiến xa, ...
  • Giá bán đến người tiêu dùng chênh lệch khá cao

    Giá bán đến người tiêu dùng chênh lệch khá cao

    (Người Chăn Nuôi) - Đó là chia sẻ của ông Bùi Thanh Liêm, trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư với Tạp chí Người Chăn nuôi về tình hình chăn nuôi, sản ...