• Trang chủ
  • Kết quả tìm kiếm cho "trang trai polyface"

::

  • Thành công từ chăn nuôi bền vững

    Thành công từ chăn nuôi bền vững

    (Người Chăn Nuôi) - Trang trại Polyface tại bang Virginia, Mỹ trở thành một điển hình tiêu biểu trên thế giới về mô hình trang trại thuần thiên nhiên.