CÔNG TY LIÊN DOANH BIO-PHARMACHEMIE
  • Trang chủ
  • Kết quả tìm kiếm cho "xac dinh gioi tinh cua ga"

::

  • Công nghệ xác định giới tính phôi gà

    Công nghệ xác định giới tính phôi gà

    (Người Chăn Nuôi) - Các nhà nghiên cứu Đức đã thử nghiệm thành công một phương pháp mới nhằm xác định giới tính của gà ngay từ giai đoạn phôi. Mở ra nhiều hy vọng cho ...

Ấn phẩm đã xuất bản

Nhà nông làm giàu

Bò Kobe trên cao nguyên đá

(Người Chăn Nuôi) - Với những người Mông trên vùng Cao Nguyên Đá Hà Giang, con ...

Xem tất cả