Vĩnh Phúc: Hỗ trợ xây dựng 2.850 công trình xử lý chất thải chăn nuôi

27/12/2016 | 04:27

Ấn phẩm đã xuất bản

Đến nay, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Vĩnh Phúc phối hợp với phòng NN&PTNT các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai hỗ trợ xây dựng 2.850 công trình xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ sinh học

Trong đó, bao gồm: 1.950 hầm Biogas; 50 công trình bể sục, lọc khí; 850 mô hình đệm lót sinh học chăn nuôi gà. Đồng thời, trung tâm tổ chức 2 hội nghị tham quan, hội thảo; 57 lớp tập huấn cho hơn 2.850 lượt người về vận hành, sử dụng và bảo dưỡng công trình xử lý chất thải chăn nuôi.

Việc xây dựng hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ sinh học giúp các hộ chăn nuôi có thêm nguồn năng lượng sạch, an toàn; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, đặc biệt, góp phần thực hiện mô hình chăn nuôi khép kín, an toàn sinh học.

Trung Huy

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Gửi bình luận

Gửi Làm lại